در این دوره با اطمینان از دسترسی بالا اپلیکیشن های خود، استراتژی های استقرار مداوم (CD) و در دسترس بودن (HA) بالا، نحوه استفاده از ابزارها، تکنیک ها و سرویس های AWS CD و HA، مفاهیم کلیدی در CD و HA، تاثیر مناطق AWS و مناطق دسترسی در طراحی HA، نحوه پیاده سازی CD و HA آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک دسترسی بالا (HA)
 • درک سناریو های شکست
 • آماده سازی و طراحی برای HA
 • HA برای وب سایت های مبتنی بر سرور و serverless
 • HA برای یک اپلیکیشن داخلی
 • HA برای یک خط لوله کلان داده
 • HA برای IoT و اپلیکیشن یادگیری ماشینی
 • درک استقرار مداوم (CD)
 • کد چیست؟ (کد اپلیکیشن و کد پیکربندی)
 • سرویس های AWS CD
 • انواع تست های تأیید مورد استفاده در CD
 • اختلال در سرور و سی دی
 • پیاده سازی CD
 • تکنیک های پیشرفته خط لوله CD
 • خط لوله CD با توابع Step
 • خط لوله Apache Spark CD
 • و غیره