زمانیکه می خواهید داده را از برنامه ذخیره کنید، ۲ انتخاب کلی خواهید داشت: فایل ها و پایگاه داده ها. در این دوره با استفاده از پایگاه داده از داخل Python با ORM Peewee آشنا می شوید. در این دوره ما یک اپلیکیشن خاطره  خط فرمان را خواهیم ساخت که افکار و یادداشت های ما در یک پایگاه داده SQLite ذخیره می کند، به ما اجازه می دهد آنها را بررسی و حذف کنیم، و حتی یک ویژگی جستجو داشته باشیم!

سرفصل:

  • ORM
  • مدل سازی
  • ایجاد جدول ها و پایگاه داده ها
  • انجام Data Entry
  • افزودن Entry
  • ایجاد تابع
  • View and Search Entries
  • حذف Entry
  • حذف تابع
  • استفاده از پایگاه داده در پایتون