آنها از contacts استفاده می کنند تا در Office 365 ارتباط برقرار کنند  و همکاری کنند که در این حین دانشی از Office 365 People tool وجود دارد. در این دوره اضافه کردن و استفاده از مخاطبین و اطلاعات تماس (مانند آدرس ایمیل، شماره تلفن و غیره) را یاد خواهید گرفت. سپس، شما لیست های تماس و ایجاد کتابچه راهنمای کاربر از این لیست ها و یا قابلیت واردات / صادرات از لیست تماس ها را بررسی خواهید کرد. در نهایت شما کشف می کنید که چگونه با پوشه های تماس کار کنید.

سرفصل:

 • استفاده از Office 365 People
 • شروع کار
 • افزودن مخاطبین
 • کار با مخاطبین
 • استفاده از مخاطبین
 • ایجاد و ویرایش لیست های تماس
 • وارد کردن و صادرات مخاطبین
 • پیوند مخاطبین
 • قرار دادن مخاطبین
 • کار با پوشه های تماس
 • ایجاد یک گروه