جنگو یک سیستم قدرتمند برای ایجاد و تأیید اعتبار کاربران ارائه می دهد. سیستم جنگو نیز گزینه های زیادی برای سفارشی سازی ارائه می دهد. در این دوره با احراز هویت جنگو، کاربران سفارشی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد CreateView
 • تأیید اعتبار و احراز هویت
 • کلاس های کاربر سفارشی
 • درخواست لاگین کردن
 • LoginRequiredMixin
 • LoginView
 • LogoutView و SignUpView
 • SignUpView
 • بازنشانی گذرواژه ها
 • تنوع کاربر
 • مدیر کاربر سفارشی
 • مدل کاربر سفارشی
 • مجوزها
 • نقاط بازرسی
 • مجوز سفارشی
 • آوردن همه اینها با هم
 • اضافه کردن به گروه