در این دوره با Autodesk Certified User برای طراحان تازه کاری که می خواهند مهار های اولیه Revit خود را بهبود بخشند و Autodesk Certified Professional برای کسانی که دارای مهارت های پیشرفته تر هستند و بتوانند جریان کار پیچیده و چالش های طراحی را حل کنند آشنا می شوید. همچنین ۳۵ سوال آزمون از جمله حوزه های کلیدی در گواهینامه: همکاری، مستندسازی، مدل سازی و views، موضوعاتی همچون وارد کردن و پیوند به مدل ها و فایل های موجود، تگ کردن عناصر، ایجاد دیوارها، ایجاد family types جدید، مدل سازی کف، پله ها و سقف ها، ایجاد views و legends، اشتراک گذاری کار و تولید زمان بندی ها و شیت ها، آمادگی برای آزمون Autodesk Certified Professional یا Autodesk Certified User برای Revit Architecture را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فایل های مرین
 • سازگاری Revit
 • گواهینامه چیست؟
 • گواهینامه Autodesk چیست؟
 • Autodesk Certified User
 • Autodesk Certified Professional
 • استفاده از worksharing و مصورسازی worksharing
 • ایجاد و تغییر fill regions
 • قرار دادن جزئیات
 • تگ کردن عناصر
 • کار با family types و پارامترها
 • مدل سازی عناصر معماری مختلف
 • ایجاد views
 • سازماندهی و مرتب سازی موارد در یک برنامه زمان بندی