دوره آمادگی امتحان (Project Management Professional (PMP یک دوره ضروری برای کسب دانش لازم برای امتحان PMP است. این دوره تمرکز بر موضوعات امتحان PMP با مجموعه گسترده ای از سناریوهای واقعی در جهان، کمک های آموزشی، راهنمایی های آماده سازی امتحان و ابزار یادگیری است. گواهینامه PMP یک آزمون محبوب برای مدیران پروژه ای است که در سازمان ها مشغول به کار هستند. این دوره از اصطلاحات (Project Management Institute (PMI بر اساس ویرایش ششم PMBOK استفاده می کند و جزئیات امتحان امتحان PMP را به طور کامل پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فصل ۱ – اپلیکیشن و آزمون PMP
 • اپلیکیشن و آزمون PMP
 • خواندن اضافی
 • کارخانه ویجت Acme
 • مدیریت پروژه حرفه ای
 • چگونه می توانم PMP بگیرم؟
 • اپلیکیشن PMP
 • آزمون PMP
 • PMP Exam – شروع
 • PMP Exam – برنامه ریزی
 • آزمون PMP – اجرای
 • آزمون PMP – نظارت و کنترل
 • فصل ۰۲ – انواع سوالات آزمون
 • استراتژی تست پذیری
 • درک در مقابل حفظ
 • فصل ۰۳ – مبانی مدیریت پروژه
 • سازمان ها و مدیریت پروژه
 • مزایای بالقوه یک سازمان
 • مدیریت پروژه چیست؟
 • پروژه ها و عملیات
 • مدیریت پروژه سازمان
 • چرخه عمر پروژه
 • نمونه سازی
 • Scrum
 • فصل ۰۴ – مدیریت ادغام پروژه
 • فصل ۰۵ – مدیریت دامنه پروژه
 • فصل ۰۶ – مدیریت برنامه زمانبندی پروژه
 • فصل ۰۷ – مدیریت هزینه پروژه
 • فصل ۰۸ – مدیریت کیفیت پروژه
 • فصل ۰۹ – مدیریت منابع پروژه
 • فصل ۱۰ – مدیریت ارتباطات پروژه
 • فصل ۱۱ – مدیریت ریسک پروژه
 • فصل ۱۲ – مدیریت تدارکات پروژه
 • فصل ۱۳ – مدیریت ذینفعان پروژه
 • فصل ۱۴ – مسئولیت حرفه ای
 • و غیره