دوره آموزشی CCNA Security برای آزمون ۶۴۰-۵۵۳ IINS برای مهندسان جهت صدور گواهینامه سیسکو Network Associate Security طراحی شده است. در این دوره دانش جویان با مبانی فن آوری های امنیتی، نحوه ایجاد سیاست های امنیتی و کاهش ریسک و غیره آشنا می شوید. این دوره شامل بیش از ۱۰ ساعت محتوای برای آماده سازی شما جهت آزمون IINS (پیاده سازی امنیت شبکه سیسکو IOS ) است.

سرفصل:

 • معرفی
 • تهدیدات امنیتی رایج – بخش ۱
 • تهدیدات امنیتی رایج – بخش ۲
 • ایمن سازی مسیرهای سیسکو  – بخش ۱
 • ایمن سازی مسیرهای سیسکو  – بخش ۲
 • AAA
 • کاهش تهدید با ACLs – بخش ۱
 • کاهش تهدید با ACLs – بخش ۲
 • مدیریت ایمن و گزارش دهی
 • کاهش حملات لایه ۲
 • تنظیمات ویژگی IOS Firewall
 • Cisco IOS IPS
 • VPN های سایت به سایت – بخش ۱
 • VPN های سایت به سایت – بخش ۲