سوئیفت (Swift) یک زبان برنامه ‌نویسی چندشیوه ‌ای و ازنوع کامپایلری است که برای توسعه  IOS، macOS توسط شرکت اپل ساخته ‌شده‌ است. دراین دوره آموزشی شما مهارت های پیشرفته را درiOS خواهیدآموخت. شما نحوه کار با چارچوب Core Data، پایگاه داده های پیشرفته، محافظت از داده های کاربر به کمک شناسه Touch IDو شناسه Face ID و موارد دیگر را خواهید آموخت،

این دوره همه چیزهایی را که در هنگام شروع به ایجاد برنامه های کاربردی با کیفیت و امنیت بالا، به آنها نیاز دارید، به شما می دهد. شما از ویژگی های اپل مانند app monetization، SiriKit، ReplayKit، و Touch ID و Face ID در برنامه های کاربردی خود استفاده خواهیدکرد. همچنین نحوه ساخت برنامه های کاربردی که دارای ویژگی تجربه کاربری و رضایت بیشترکاربر بخاطر قابلیت استفاده بهتر و دسترسی آسان تر را خواهید آموخت.

مباحث دوره:

  • زبان برنامه ‌نویسیSwift 4 پیشرفته
  • کار با Enumerations در Swift 4
  • پروتکل ها و داده های ارجاعی (delegates) در Swift 4
  • تبدیل داده ها (transformations) درSwift 4
  • الگوریتم ها و ساختمان های داده پیشرفته در Swift 4
  • توابع بازگشتی در Swift 4
  • ساختمان های داده پشته (Stack) در Swift 4
  • ساختمان های داده حافظه پویا (heap) درSwift 4
  • ساختمان های داده درخت (tree) درSwift 4