در این دوره با نحوه کارکرد vSphere، بررسی vCenter server، نصب vCenter و قابلیت های آن، ذخیره سازی و نحوه کارکرد آن با vCenter، نحوه کارکرد سوئیچ های استاندارد vSphere و سوئیچ های توزیع شده، افزودن هاست به vCenter آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی VMware vSphere 6
 • مجازی سازی دیتا سنتر
 • معرفی DCV با vSphere 6
 • DCV با vSphere 6
 • معرفی vSphere 6- اپلیکیشن
 • vSphere 6
 • کامپوننت های vSphere 6
 • معماری vSphere 6
 • توپولوژی vSphere 6
 • نصب و راه اندازی پایه: ESXi 6 – نصب HypervisorESXi6 Hypervisor
 • نصب و راه اندازی VMware vSphere 6
 • ویژگی های vCenter Server
 • ذخیره سازی
 • مقدمه ذخیره سازی
 • مقدمه Datastores و سیستم فایل
 • شبکه سازی
 • شبکه سازی vSphere 6
 • ویژگی های شبکه سازی vSphere 6
 • ایجاد و پیکربندی سوئیچ های توزیع شده
 • مدیریت vCenter 6
 • افزودن هاست به vCenter Server
 • ایجاد و پیکربندی ماشین های مجازی
 • درک و نصب ابزار VMware
 • ویژگی های پیشرفته vSphere 6
 • مدیریت منابع vSphere 6
 • ویژگی های موجود در vSphere 6
 • محصولات vSphere 6 DCV