بیایید تبدیل به یک مدیر ابزار مدیریت ارتباط با مشتری Salesforce شوید. یاد بگیریدکه چگونه تجربه کاربر و مدیریت Salesforce را ساده سازی کنید. در این دوره آموزشی، مدرس نحوه پیکربندی و مدیریت Salesforce را جهت هماهنگی این ابزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با اهداف کسب و کار شما بررسی میکند. سفارشی کردن مسیرهای فروش و مراحل فرصت را یادبگیرید، حوزه های سفارشی را بر پا کنید و گزارش های سفارشی برای تیم های کاری خود ایجاد کنید. مدرس همچنین نشان می دهد چطور داده های خود را امن کرده و حساب کاربری خود را با سطوح مختلف دسترسی پیکره بندی کنید. با استفاده از نکات آموزش داده شده در این دوره، هوشمندانه تر کار کنید و برای کاربران خود ارزش بیشتری فراهم سازید.

مباحث دوره:

 • مدیریت یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • آمادگی
 • نحوه درخواست راهنمایی
 • محیط های ابری
 • ویرایش ها
 • طرح ریزی انتقال
 • ثبت نام
 • یادگیری بر پا سازی بستر
 • کانال ارتباط داخلی Chatter
 • کاربران و قابلیت رویت داده ها
 • کاربر مدیر
 • قوانین سلسله مراتبی
 • به اشتراک گذاری قوانین
 • مجموعه های مجوز
 • مدیریت چالش ورود
 • دسترسی شیء
 • جلوگیری از ورود ها
 • دسترسی رکورد
 • امنیت سطح میدان
 • حساب های کاربری و تماس ها
 • نما ها و چشم انداز ها
 • کار با گروه ها و کانال های ارتباط داخلی
 • تقویم ها
 • مورد ها
 • فرصت ها
 • کمپین ها
 • الگو های ایمیل
 • کار تیمی به کمک پرس و جو ها
 • leads and cases
 • برپاسازی My Domain
 • شخصی سازی، برند سازی و اجتماعی سازی
 • کار با تنظیمات منطقه ای
 • فیلد های سلیقه ای و استاندارد
 • lookup و master-filed
 • Schema Builder
 • شخصی سازی رکورد و صفحات خانگی
 • جستجو جستجوی طرح کلی
 • لینک ها و دکمه های سلیقه ای
 • شخصی سازی مسیر های فروش
 • شخصی سازی مراحل فرصت
 • برنامه ها و برند سازی برای نیاز های کسب و کار
 • پیکره بندی تلفن همراه و برند سازی
 • گزارش دهی
 • ایجاد گزارش
 • فیلتر کردن گزارش ها
 • اشتراک گذاری گزارش ها
 • ایجاد داشبورد
 • مدیریت داده ها
 • وارد کردن داده
 • بروز رسانی گزارش ها
 • انتقال انبوه داده
 • حذف انبوه داده
 • پشتیبان گیری
 • امنیت داده ها
 • بررسی سلامت داده ها
 • دسترسی شبکه
 • سیاست های کلمه عبور
 • اداره کردن و رسیدگی کاربران قبلی