در طول چند سال گذشته، راهکارهای HCI برای بسیاری از زیرساخت ها استفاده شده است. در این دوره با Nutanix، نحوه کارکرد آن، معماری آن و دلایل اهمیت Nutanix آشنا می شوید. همچنین چالش های Nutanix، پیاده سازی نسخه Nutanix HCI، بررسی Nutanix AHV hypervisor و درک مزایای آن را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چالش های معماری سنتی
 • معماری ۳-tier چیست؟
 • چالش های معماری  ۳-tier
 • تولد Nutanix
 • پیاده سازی نسخه Nutanix HCI
 • Node چیست؟
 • Controller VM
 • Blocks درمقابل Nodes
 • Nutanix Cluster
 • قابلیت های Distributed Storage Fabric
 • کانتینرها و استخرهای ذخیره سازی
 • خواندن و نوشتن IOs
 • Disk Balancing
 • AHV چیست؟
 • ایجاد VM
 • دسترسی بالا
 • بررسی ADS
 • شبکه مجازی توزیع شده
 • سازگاری CPU
 • گزینه های مهاجرت
 • مدیریت Nutanix Platform
 • داشبورد عملیاتی
 • و غیره