Graphic design یک هنر پیچیده است. برای تبدیل شدن به یک graphic designer شما باید مهارت های مختلف و ابزارهای مختلف را مدیریت کنید. این دوره مفاهیم و نرم افزاری را که هر طراح نیاز به دانستن دارد را پوشش می دهد و توضیح می دهد که چگونه آنها را در یک گردش کار Graphic Design معمول قرار می دهد. همچنین فرآیند خلاق با مفاهیمی مانند طرح بندی، تایپوگرافی و رنگ معرفی می کند. علاوه بر این با استفاده از فتوشاپ برای خلاقانه تنظیم، تعمیر، و retouch انواع تصاویر استفاده شده در پروژه های طراحی گرافیک، نحوه ی استفاده از Illustrator برای ایجاد یک لوگو سفارشی، تکنیک های مهم طراحی بردار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • graphic design چیست؟
 • فرایند خلاق
 • تحقیق
 • ایده پردازی
 • ایده های دیجیتال
 • تولید
 • طرح بندی و ترکیب
 • اصول طرح بندی و ترکیب
 • فضای طراحی
 • اصول طرح بندی
 • شبکه ها
 • تمرین: آنالیز طرح بندی
 • تایپوگرافی
 • زبان type
 • اصطلاح type
 • آناتومی type
 • دسته بندی type
 • لیگاتورها
 • عناصر متن: شخصیت
 • عناصر متن: پاراگراف
 • رنگ
 • اجزای رنگ
 • تک رنگ و درجه حرارت
 • هماهنگی رنگها
 • RGB و CMYK
 • کار با فتوشاپ
 • کار با Illustrator
 • کار با InDesign