به این دوره هیجان انگیز خوش آمدید که در آن شما یک اپلیکیشن رسانه های اجتماعی iOS با Firebase خواهید ساخت. Firebase در زیرساخت گوگل ساخته شده است و به طور خودکار برای حتی بزرگترین برنامه ها نیز استفاده می شود. همچنین به شما امکاناتی مانند تجزیه و تحلیل، پایگاه داده ها و پیام ها را می دهد. در این دوره، شما یک فید عمومی برای کاربران می سازید تا پست های زمان واقعی را ایجاد کنید. همچنین می توانید ویژگی هایی ایجاد کنید که کاربران می توانند از اعضای گروه های خصوصی دعوت کنند و در آن گروه ها گپ بزنند. در پایان این دوره، شما می دانید که چگونه ویژگی های قدرتمند Firebase را در برنامه های خود اجرا کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Firebase
 • ایجاد پروژه Xcode – راه اندازی پوشه های پروژه
 • ایجاد پروژه Firebase – نصب Firebase CocoaPods – پیوند پروژه های Xcode و Firebase
 • راه اندازی DataService – ایجاد پایگاه داده کاربران Firebase
 • ساخت AuthVC و LoginVC در Interface Builder
 • ایجاد InsetTextField و ShadowView
 • راه اندازی AuthService
 • ایجاد FeedVC و GroupsVC در Interface Builder
 • ساخت MeVC و افزودن UITabBarController
 • ایجاد FeedCell
 • ایجاد UserCell
 • ایجاد GroupCell
 • ایجاد GroupFeedVC
 • ایجاد یک افزونه UIViewController برای ارائه GroupFeedVC
 • و غیره