Elastic Stack که قبلا به عنوان ELK Stack شناخته می شود، محصولاتی با منبع باز قدرتمند را ارائه می دهد که می توانید از آنها برای به دست آوردن اطلاعات خود استفاده کنید، آن را تجزیه و تحلیل کنید و آن را با نمودار و گراف ها مصورسازی کنید. در این دوره با راه اندازی و استفاده از Elastic Stack، عناصر مختلف Stack، بررسی Elasticsearch، Kibana، Logstash، Beats و X-Pack، نحوه عیب یابی Stack و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • چرا از Elastic Stack استفاده می کنیم؟
  • نصب stack
  • کار با کامپوننت های stack
  • کوئری با Elasticsearch
  • لاگ ها با Logstash
  • مصورسازی با Kibana
  • عیب یابی منابع
  • و غیره