سرویس Event Grid در Azure یک سرویس هوشمند مسیریابی بر مبنای رویداد می باشد که امکان استفاده کارآمد و متحدالشکل از رویدادهای ثبت شده، به کمک انتشار مدل های اشتراکی را می دهد. سرویسEvent Grid یک جایگزین برای روش پرهزینه نمونه برداری (Polling) می باشد که اجازه می دهد سرویس های شما بطور کارآمدتر و امن تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این دوره آموزشی نشان می دهد که چگونه تقریبا بصورت بلادرنگ به رویداد های مربوط به Azure واکنش نشان دهیم. در این دوره یک  مرور کلی از سرویسEvent Grid بدست آورده و می آموزید که چطور آنرا با سرویس های دیگر مانند: سرویس خطی، هاب های رویداد و انباره صف ها مقایسه کنید، ویژگی های امنیتی را بررسی کرده و مشاهده می کنید که چطور سرویس Event Grid در هنگامی که از نقطه پایانی پاسخی دریافت نمی کند، چگونه عمل تحویل پیام را به انجام می رساند. مدرس دوره سپس یک مورد عملی از دنیای فناوری را با استفاده از سرویس Event Grid برای واکنش به رویداد های ثبت شده انباره Azure نشان می دهد.

مباحث دوره:

 • مسیریابی رویداد به کمک سرویس Azure Event Grid
 • بررسی شبکه سرویسEvent Grid
 • سرویسEvent Grid در Azure چیست؟
 • مقایسه سرویس های پیام رسانی
 • مفاهیم مربوط به سرویسEvent Grid
 • مفاهیم و اصلاحات مهم
 • امنیت و تعیین هویت
 • تحویل و سعی مجدد
 • سرویسEvent Grid همراه با سرویس Blob Storage
 • ایجاد حساب کاربری ذخیره سازی
 • ایجاد حساب کاربری ذخیره سازی برای نگهدارنده function app
 • ایجاد یک نگهدارنده function app
 • وابستگی نگهدارنده function app با انباره
 • اضافه کردن یک نگهدارنده function app به عنوان یک مشترک
 • اضافه کردن یک سرویس Event Grid به عنوان حق مشترک
 • نمایش سرویسEvent Grid در عمل