ویرایشگرهای متن توسط برنامه نویسان و برنامه نویسان برای دستکاری کد منبع متن ساده، ویرایش فایل های پیکربندی یا اسناد و یا مشاهده لاگ های خطا استفاده می شوند.

ویرایشگرهای متن ابزار ساده اما مهم هستند که به توسعه دهندگان اجازه می دهند کد را بنویسند. آنها شامل بسیاری از ویژگی های مفید برای سرعت بخشیدن به توسعه و برنامه نویسی و ساخت سریع تر وب سایت ها می شود.

در این کارگاه با ویرایشگران متن آشنا می شوید.