در این دوره با مبانی پایتون آشنا می شوید و یاد خواهید گرفت  منظور از ذخیره کردن و دستکاری اعداد و کلمات و نیز تصمیم گیری در برنامه چیست.

سرفصل:

  • پرندگان و نارگیل
  • ریاضی پایتون
  • استفاده از متغیرها
  • Spam و String
  • معرفی String
  • String و Slice
  • قوانین شرطی برای مشارکت
  • معرفی شرایط
  • شرایط بیشتر