لایه Web Services این قابلیت را دارد تا از شبکه فراخوانی شود. این امر با یک سری استانداردها و فن آوری ها امکان پذیر است. در این دوره با اهداف، نقش و پیاده سازی این لایه آشنا می شوید.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • تکنولوژی های دات نت برای Web Services
  • استانداردهای  Web Services
  • نقش Web Services Layer
  • رابط های سرویس و انواع پیام (دمو)
  • ملاحظات طراحی در Web Services Layer