در این کارگاه با استفاده از آخرین ویژگی های ES2015 در پروژه Babel آشنا می شوید.

چه توسعه برای سرور و چه برای مرورگر انجام شود، Babel به ما امکان انعطاف پذیری برای استفاده از ویژگی های زبان را می دهد، بدون اینکه نگران سازگاری باشد.