در این کارگاه آموزشی با ایجاد گرافیک سه بعدی در مرورگر وب با استفاده از three.js و WebGL آشنا می شوید. بسیاری از ویژگی های جدید وجود دارد که با گرافیک در وب مقابله می کنند. با استفاده از three.js و WebGL می توان گرافیک های ۲D و ۳D تعاملی در هر مرورگر وب سازگار بدون استفاده از افزونه ها رندر کرد.