در علوم رایانه ساختار داده یک construct است که به ما امکان می دهد داده ها را در برنامه های ما سازماندهی و ذخیره کند. در این دوره ما قصد داریم در مورد دو ساختار داده مقدماتی – آرایه ها و لیست های مرتبط یاد بگیریم! همچنین عملیات مشترک و تاثیر زمان های اجرا بر کد را بررسی می کنیم. برای بقیه دوره ما قصد داریم دانش خود را از الگوریتم ها و سازه های داده با هم برای حل مشکل مرتب سازی داده ها با استفاده از الگوریتم مرتب سازی ادغام ترکیب کنیم. شما در این دوره با آرایه ها، لیست های مرتبط، Merge sort، بررسی Divide و conquer و Recursion آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی آرایه
 • ویژگی های آرایه و ذخیره سازی
 • دسترسی به یک مقدار در آرایه
 • جستجو آرایه، درج و حذف
 • عملیات در آرایه ها
 • ساخت یک لیست مرتبط
 • لیست مرتبط چیست؟
 • لیست های انفرادی و دوبعدی
 • افزودن گره به یک لیست مرتبط
 • پیاده سازی Search
 • وارد کردن Node
 • حذف Node
 • عملیات لیست مرتبط
 • Merge Sort
 • تقسیم به Sublists
 • پیاده سازی های Merge Sort
 • تابع Merge
 • Divide Step
 • Conquer Step
 • ارزیابی زمان اجرا
 • پیاده سازی ترکیب ادغام بر روی لیست های مرتبط
 • و غیره