تحقیقات بازاریابی (market research) که در زمره تحقیقات اتنوگرافی (Ethnography) وجود دارد، برای هر کسب و کاری یک دید پروژه محور از کاربران سایت یا اپلیکیشن شما را فراهم می کند.

سرفصل:

  • درک تحقیقات بازاریابی